Cijfers alcoholgebruik sporters

Dit item maakt deel uit van dossier: Alcohol in cijfers
Ga direct naar achtergrondinformatie


Bij onderzoek naar alcoholgebruik door sporters kan er een onderscheid gemaakt worden tussen actieve en passieve sporters. Actieve sporters sporten zelf met enige regelmaat. Passieve sporters nemen zelf niet actief deel aan sport, maar wonen bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd bij in een stadion. Deze groepen kunnen andere redenen hebben om alcohol te consumeren. Hieronder wordt het alcoholgebruik door actieve sporters beschreven.

Alcoholgebruik door actieve sporters

Het Mulier Instituut heeft cijfers over de leefstijl van sportende mensen in Nederland samengevat uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor van het CBS i.s.m. het RIVM 2015-2016 (zie figuur 1) [1]. Hieruit blijkt dat 53% van de Nederlandse volwassenen tot 80 jaar wekelijks aan sport doet. Van alle Nederlandse personen die minder dan één glas alcohol per week drinken, sport 38% wekelijks. Van alle Nederlandse personen die 6-11 glazen alcohol per week drinken, sport 63% wekelijks. 56% van de mensen die meer dan elf glazen alcohol per week drinkt, sport wekelijks. Deze cijfers tonen een associatie tussen wekelijks sporten en alcoholconsumptie.

Figuur 1: Wekelijkse sportdeelname naar leefstijl (18-79 jaar, 2015-2016, in procenten). Bron: Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS i.s.m. RIVM, bewerking door Mulier instituut.

Dezelfde trend is te zien bij de verschillende leeftijdsgroepen. De alcoholconsumptie van sporters tussen de 18 en 34 jaar is het hoogst. Van de 18- tot 34-jarigen die meer dan elf glazen per week drinkt, sport 72% wekelijks. In dezelfde leeftijdsgroep sport 48% van de personen die minder dan één glas per week drinken wekelijks en 66% van de gematigde drinkers (1-5 glazen per week) (zie figuur 2). Ook van de 35- tot 49-jarigen is een meerderheid (57%) van de personen die meer dan elf glazen per week drinkt een wekelijkse sporter, in tegenstelling tot 40% wekelijkse sporters onder de groep die minder dan één glas alcohol per week drinkt. Bij de 50- tot 64-jarigen is ongeveer de helft (49%) van de personen die meer dan elf glazen per week drinkt een wekelijkse sporter, terwijl slecht 29% een wekelijkse sporter is van de groep die minder dan één glas per week drinkt (zie figuur 2). Deze cijfers laten zien dat de associatie tussen alcoholconsumptie en sport voor alle leeftijdsgroepen geldt.

Figuur 2: Wekelijkse sportdeelname naar leeftijd & aantal glazen alcohol per week (18-79 jaar, 2015-2016, in procenten).                                                                                                      Bron: Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS i.s.m. RIVM, bewerking door Mulier instituut.


Gerelateerde pagina's

Referenties

  1. Dool, R. van den & Breul, W. van den (2018). Sportdeelname & Leefstijl: Factsheet 2018/7. Utrecht: Mulier Instituut.

Laatst gewijzigd: woensdag 3 april 2019 15:29