Drinkpatronen alcohol

Ga direct naar achtergrondinformatie


De manier waarop alcohol wordt gedronken, ofwel het drinkpatroon, heeft invloed op de schadelijkheid. Er zijn twee drinkpatronen, zwaar drinken  en overmatig drinken , die elk gerelateerd zijn aan verschillende typen alcoholschade. Bij jongvolwassenen komt vooral binge drinken voor. Indrinken of pre-loaden is bij hen vaak een onderdeel van dit drinkpatroon. Drinkpatronen kunnen sterk verschillen per cultuur.

Drinkpatronen

De manier waarop alcohol wordt gedronken, ofwel het drinkpatroon, heeft invloed op de schadelijkheid. Als alcohol niet in kleine hoeveelheden in combinatie met eten wordt geconsumeerd, neemt de kans op schade toe. Er zijn twee drinkpatronen, zwaar drinken en overmatig drinken, die elk gerelateerd zijn aan verschillende typen alcoholschade.

Zwaar drinken

Het eerste schadelijke drinkpatroon noemen we zwaar drinken. Daarvan is sprake als er minstens 1 keer per week ten minste vier (voor vrouwen) en zes (voor mannen) glazen alcohol op één dag worden gedronken. Zwaar drinken is gerelateerd aan een verhoogd risico op de directe of acute schade van alcohol, zoals alcoholvergiftigingen, verkeersongevallen, agressie en een verhoogde kans op hersenschade [1].

Overmatig drinken

Overmatig drinken wordt gedefinieerd als meer dan 21 glazen per week voor mannen en meer dan 14 glazen per week voor vrouwen. Langdurig overmatig alcoholgebruik is gerelateerd aan schade aan organen, verhoogde kans op kanker en het ontwikkelen van verslaving. Overmatig alcoholgebruik komt met name voor bij 18-25 jarigen. Maar ook tussen het 50ste en 70ste levensjaar komt het relatief veel voor. Een drinker kan tegelijkertijd een zware en overmatige drinker zijn en deze combinatie zien we veel terug bij alcoholverslaafden.

Indrinken

Indrinken of pre-loaden is een drinkpatroon dat veel voorkomt bij jongvolwassenen [3]. Voor het uitgaan wordt er in de thuissituatie ingedronken om vervolgens tijdens het uitgaan door te gaan met drinken. Een reden voor indrinken is de hoge prijs van alcohol in de horeca. Door het indrinken komt een deel van de uitgaanders al onder invloed aan in de horeca. Doordat ze onder invloed aan het verkeer deelnemen lopen ze meer risico op verkeersongevallen en doordat ze met hoge BAC-niveaus uitgaan voortzetten in de horeca neemt het risico op dronkenschap en alcoholgerelateerde agressie toe [5].

Indrinken hangt sterk samen met binge drinken (bij een gelegenheid vijf of meer alcoholische drankjes drinken) . Dit drinkpatroon komt veel bij jongeren voor en hangt vaak samen met uitgaan. Bingen ze wekelijks of vaker, dan is er sprake van zwaar drinken, en neemt de kans op schade toe.

Drinkpatronen per cultuur

Drinkpatronen kunnen sterk verschillen per cultuur. Binnen Europa zien we sterke verschillen tussen de regio’s. Het zuiden van Europa is te kenmerken als een mediterrane drinkcultuur, waarbij alcohol vaak in combinatie met eten wordt gedronken, terwijl in het noorden en oosten van Europa een sterke wodka of bingecultuur heerst. De midden Europese landen zijn meer gericht op het drinken van bier maar zijn zeker ook te omschrijven als een 'natte‘ binge-drink cultuur [2].


Gerelateerde pagina's

Nieuws

Referenties

  1. Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. (DHS) (2008) Binge Drinking and Europe. Hamm: DHS
  2. Järvinen, M. & Room, R. (2007). Youth drinking cultures. European experiences. Aldershot: Ashgate.
  3. Monshouwer, K., Pol, P. van der, Drost, Y.C. & Laar, M.W. van (2016). Het Grote Uitgaansonderzoek 2016. Uitgaanspatronen, middelengebruik en preventieve maatregelen onder uitgaande jongeren en jongvolwassenen. Utrecht: trimbos-instituut.
  4. Laar, M.W. van et al (2017) Nationale Drugs Monitor Jaarbericht 2017 Utrecht: Trimbos-instituut
  5. Hughes, K., Anderson, Z., Morleo, M., and Bellis, M.A. (2008) Alcohol, nightlife and violence: The relative contributions of drinking before and during nights out to negative health and criminal justice outcomes. Addiction, 103, 61–65.

 


Laatst gewijzigd: dinsdag 30 oktober 2018 10:06