Cijfers alcoholgebruik jongeren

Dit item maakt deel uit van dossiers: Alcohol en jongeren, Alcohol in cijfers
Ga direct naar achtergrondinformatie


Het kerncijfer over alcoholgebruik onder jongeren is afkomstig uit de Leefstijlmonitor.

Er is één kernindicator: het percentage jongeren van 12 tot en met 16 jaar dat aangeeft in de maand voorafgaand aan het onderzoek alcohol te hebben gedronken. Dit kerncijfer wordt gepresenteerd naar geslacht, leeftijd en schoolniveau. Daarnaast wordt de trend (totaal en naar leeftijd) vanaf 2003 weergegeven.

We hebben ook cijfers over alcoholgebruik onder studenten.

Cijfers alcoholgebruik jongeren

In 2017 heeft een kwart van de 12- t/m 16-jarige scholieren in de maand voorafgaand aan het onderzoek alcohol gedronken. Het gebruik van alcohol in de afgelopen maand is nagenoeg gelijk onder jongens (26,0%) en meisjes (23,8%).

Met elk jaar dat jongeren ouder worden, verdubbelt het percentage scholieren dat in de afgelopen maand alcohol heeft gedronken tot de leeftijd van 16 jaar.

Alcoholgebruik naar schoolniveau

In 2017 hebben jongeren die de basis- of kadergerichte leerweg volgen op het VMBO vaker in de afgelopen maand alcohol gedronken dan jongeren van het VWO (respectievelijk 29% en 22%), maar dit verschil is niet significant.

Trends in alcoholgebruik

Sinds 2003 is het gebruik van alcohol in de afgelopen maand in de totale groep 12- t/m 16-jarige scholieren meer dan gehalveerd van 56,2% naar 25,0%. De daling lijkt tussen 2015 en 2017 echter niet verder door te zetten.


Gerelateerde pagina's

Nieuws

Lopend onderzoek

Links


Laatst gewijzigd: maandag 26 augustus 2019 10:06