Cijfers alcoholgebruik jongeren

Dit item maakt deel uit van dossiers: Alcohol en jongeren, Alcohol in cijfers
Ga direct naar achtergrondinformatie


De kerncijfers over alcoholgebruik onder jongeren komen uit 2019 en zijn afkomstig uit de Leefstijlmonitor.

Er wordt gekeken naar het percentage jongeren van 12 tot en met 16 jaar dat aangeeft ooit en in de maand voorafgaand aan het onderzoek alcohol te hebben gedronken. Ook het aandeel jongeren dat in de afgelopen maand vijf glazen of meer bij één gelegenheid gedronken heeft (binge drinken) wordt weergegeven. Deze  kerncijfers worden gepresenteerd naar geslacht, leeftijd en schoolniveau. Daarnaast wordt de trend (totaal en naar leeftijd) weergegeven. Ten slotte gaan we nader in op het binge drinken onder de 12- t/m 16-jarige scholieren die in de afgelopen maand alcohol hebben gedronken (verder aangeduid als ‘drinkers’). 

Kijk bij Achtergrondinformatie bij kerncijfers voor meer achtergrondinformatie over de totstandkoming van deze kerncijfers.

Cijfers alcoholgebruik jongeren

In 2019 heeft bijna de helft van de 12- t/m 16-jarige scholieren ooit wel eens alcohol gedronken. Ruim een kwart deed dit in de maand voorafgaand aan het onderzoek. Eén op de vijf scholieren heeft in de afgelopen maand gebinged. Er zijn tussen jongens en meisjes van 12 t/m 16 jaar nauwelijks verschillen in de prevalentie van alcoholgebruik en binge drinken in de afgelopen maand.

Met elk jaar dat jongeren ouder worden, neemt het percentage scholieren dat ooit of in de afgelopen maand alcohol heeft gedronken flink toe. Bij binge drinken in de afgelopen maand is een iets ander patroon zichtbaar, daar valt vooral van 13 naar 14 jaar een sterke toename op (van 4,6% naar 18%).

Alcoholgebruik naar schoolniveau

Onder scholieren van het VMBO-t en het VWO lijkt de prevalentie van alcoholgebruik ooit in het leven en in de afgelopen maand iets lager dan op het VMBO-b en de HAVO, maar de verschillen zijn niet significant. Binge drinken lijkt vaker voor te komen op het VMBO-b dan op het VWO.

Trends in alcoholgebruik

De geleidelijke daling van het alcoholgebruik tussen 2003 en 2015 lijkt tot stilstand te zijn gekomen. De percentages alcoholgebruik ooit in het leven, in de afgelopen maand en binge drinken blijven tussen 2015 en 2019 vrijwel onveranderd.

Uitsplitsing van de trends naar leeftijd laat zien dat de stabilisatie in alcoholgebruik vanaf 2015 onder alle leeftijden plaatsvindt.

De gemiddelde leeftijd waarop scholieren beginnen met het drinken van alcohol is sinds 1999 met één jaar gestegen (van 12,3 jaar in 1999 naar 13,3 jaar in 2019).

Binge drinken onder de drinkers

Zeven op de tien scholieren van 12 t/m 16 jaar (71%) die in de afgelopen maand alcohol gedronken hebben (‘de drinkers’), hebben in de afgelopen maand weleens gebinged. Drinkende jongens en meisjes verschillen niet significant van elkaar als het gaat om het percentage binge-drinkers (68% versus 73%). Met het stijgen van de leeftijd neemt het binge drinken toe; op 12-jarige leeftijd hebben twee op de vijf (40%) alcoholgebruikers weleens ‘gebinged’, bij de 16-jarigen is dit gestegen naar vier op de vijf (79%).

Binge drinken onder de drinkers komt op het VMBO-b en VMBO-t vaker voor dan op de HAVO en het VWO, hoewel het verschil tussen VMBO-t en HAVO net niet significant is.

Sinds 2003 lijkt het binge drinken onder de drinkers geleidelijk toe te nemen, maar geen van de verschillen tussen de opeenvolgende onderzoeken is significant.

Infographic alcoholgebruik jongeren

Klik hier voor een beknopt overzicht van de kerncijfers 2019.


Gerelateerde pagina's

Nieuws

Lopend onderzoek

Links

 • HBSC 2017
  Dit rapport bevat de resultaten van het Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) onderzoek in Nederland.
 • Jeugd en riskant gedrag 2019
  Kerngegevens uit het Peilstationsonderzoek Scholieren.
 • Veranderingen in middelengebruik onder Nederlandse scholieren: samenhang met schoolniveau
  Peilstationsonderzoek scholieren waarbij de ontwikkeling van het gebruik van tabak, alcohol en cannabis in de periode 2003-2015 werd onderzocht onder leerlingen van 12 tot en met 16 jaar van verschillende schoolniveaus.
 • Zien drinken doet drinken? Een update!
  De factsheet ‘Zien Drinken Doet Drinken? Een update!' geeft een overzicht van de recente literatuur naar de effecten van alcoholgebruik in de sociale omgeving op kennis, opvattingen en gebruik van alcohol door jongeren. Tevens is er een publiekssamenvatting van de factsheet.

Laatst gewijzigd: vrijdag 23 oktober 2020 10:40