Cijfers alcoholgebruik jongeren

Dit item maakt deel uit van dossiers: Alcohol en jongeren, Alcohol in cijfers
Ga direct naar achtergrondinformatie


Het kerncijfer over alcoholgebruik onder jongeren is afkomstig uit de Leefstijlmonitor.

Er is één kernindicator: het percentage jongeren van 12 tot en met 16 jaar dat aangeeft in de maand voorafgaand aan het onderzoek alcohol te hebben gedronken. Dit kerncijfer wordt gepresenteerd naar geslacht, leeftijd en schoolniveau. Daarnaast wordt de trend (totaal en naar leeftijd) vanaf 2003 weergegeven.

Kijk bij Achtergrond informatie bij kerncijfers om meer achtergrondinformatie te vinden over de totstandkoming van deze kerncijfers.

Cijfers alcoholgebruik jongeren

In 2017 heeft een kwart van de 12- t/m 16-jarige scholieren in de maand voorafgaand aan het onderzoek alcohol gedronken. Het gebruik van alcohol in de afgelopen maand is nagenoeg gelijk onder jongens (26,0%) en meisjes (23,8%).

Met elk jaar dat jongeren ouder worden, verdubbelt het percentage scholieren dat in de afgelopen maand alcohol heeft gedronken tot de leeftijd van 16 jaar.

Alcoholgebruik naar schoolniveau

In 2017 hebben jongeren die de basis- of kadergerichte leerweg volgen op het VMBO vaker in de afgelopen maand alcohol gedronken dan jongeren van het VWO (respectievelijk 29% en 22%), maar dit verschil is niet significant.

Trends in alcoholgebruik

Sinds 2003 is het gebruik van alcohol in de afgelopen maand in de totale groep 12- t/m 16-jarige scholieren meer dan gehalveerd van 56,2% naar 25,0%. De daling lijkt tussen 2015 en 2017 echter niet verder door te zetten.


Gerelateerde pagina's

Nieuws

Lopend onderzoek

Links

  • Powerpoint NIX18 Alcoholgebruik scholieren 12-16 jaar
    Presentatie met HBSC-cijfers te gebruiken door gemeenten en gezondheidsprofessionals.
  • Zien drinken doet drinken?
    Jongeren zijn een kwetsbare groep als het gaat om alcoholgebruik. Vergeleken met volwassenen zijn jongeren gevoeliger voor de negatieve gezondheidseffecten van alcohol. Daarnaast zijn jongeren, meer dan volwassenen, gevoelig voor invloeden vanuit de sociale omgeving. De factsheet ‘Zien Drinken Doet Drinken?’ geeft een overzicht van de recente literatuur naar de effecten van alcoholgebruik in de sociale omgeving op kennis, opvattingen en gebruik van alcohol door jongeren. Tevens is er een publiekssamenvatting van de factsheet.

Laatst gewijzigd: woensdag 17 oktober 2018 10:06