Zoekresultaat

Reset filter 172 resultaten


Wat zijn de effecten van Minimum Unit Pricing?

Wat zijn de effecten van MUP op alcoholverkoop en alcoholgebruik? Welke effecten heeft de maatregel op gezondheid, verkeer, criminaliteit en

Lees verder

Wat vinden stakeholders van invoering van Minimum Unit Pricing?

Wie hebben er belang bij de invoering van Minimum Unit Pricing en wie niet? En hoe staan verschillende groepen belanghebbenden tegenover

Lees verder

Beschikbaarheid van alcohol

(Problematisch) alcoholgebruik wordt sterk beïnvloed door de beschikbaarheid van alcohol [1]. De beschikbaarheid van alcohol wordt voor

Lees verder

De nieuwe Alcoholwet

Op 1 juli 2021 is de nieuwe Alcoholwet in werking getreden. Deze vervangt de Drank- en Horecawet (DHW). Hieronder volgt een opsomming van de

Lees verder

Mogelijke scenario’s voor prijsbeleid voor alcohol in Nederland

We schetsen vier mogelijke scenario’s voor het toekomstige prijsbeleid voor alcohol. De eerste twee scenario’s zijn twee versies

Lees verder

Luchtweginfecties uitgelegd

Een luchtweginfectie of respiratoire infectie is een ontsteking van het slijmvlies in de luchtwegen. In ingeademde lucht kunnen zich

Lees verder

Wat is Minimum Unit Pricing of MUP?

Wat houdt deze maatregel precies in en hoe wordt een minimumprijs per eenheid alcohol berekend? Op welke doelgroep richt de maatregel zich

Lees verder

Welke factoren spelen een rol bij de invoering?

Momenteel is Minimum Unit Pricing (MUP) in elf landen ingevoerd [1]. Wat is er uit onderzoek bekend over het implementatieproces? Welke

Lees verder

Doorrekening van kosten en effecten van Minimum Unit Pricing in Nederland

We hebben een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) gemaakt van een aantal mogelijke scenario’s voor invoering van Minimum Unit

Lees verder

Alcohol en ziekteverloop van het coronavirus (COVID-19)

Het is aannemelijk dat mensen die vaak en veel alcohol gebruiken een groter gezondheidsrisico lopen bij besmetting met het coronavirus [1].

Lees verder