Zoekresultaat

Reset filter 121 resultaten


Neurologische schade

Zowel bij jongeren, volwassenen als het ongeboren kind kan neurologische schade ontstaan door alcoholgebruik. Het kan zowel gaan om acute

Lees verder

Alcohol en hart- en vaatziekten

De relatie tussen alcoholgebruik en hart- en vaatziekten (ook wel cardiovasculaire aandoeningen genoemd) is complex. Wetenschappelijk is

Lees verder

Alcohol en de lever

Een gezonde lever is noodzakelijk voor het goed functioneren van het lichaam. Tot ongeveer 90% van de alcoholconsumptie wordt door de lever

Lees verder

Cijfers alcoholgebruik en zwangerschap

In 2018 werd de Monitor Middelengebruik en Zwangerschap voor de tweede keer uitgevoerd door het Trimbos-instituut, met daarin ook cijfers

Lees verder

Cijfers alcoholgebruik volwassenen

De kerncijfers over alcoholgebruik van de bevolking van 18 jaar en ouder zijn afkomstig uit de Leefstijlmonitor 2018 [1].  Er zijn

Lees verder

De risicogroepen

Bij het voorkomen van problematisch alcoholgebruik kunnen een aantal risicogroepen worden onderscheiden. Hierbij wordt gekeken naar de

Lees verder

Persoonlijkheid als risicofactor

Bepaalde persoonlijkheidskenmerken zijn gerelateerd aan verschillende stadia van alcoholgebruik, met name overmatig drinken [1].

Lees verder

Maatschappelijke gevolgen alcoholgebruik

Alcoholgebruik heeft niet alleen gevolgen voor het individu zelf maar ook voor anderen in de maatschappij (die geen alcohol drinken) en voor

Lees verder

Het verslavende effect van alcohol

Alcohol is een verslavende stof. Dit komt voornamelijk door het effect van alcohol op het beloningssysteem in de

Lees verder

Cijfers hulpvraag en incidenten

De cijfers met betrekking tot hulpvraag en incidenten zijn afkomstig uit verschillende bronnen die verzameld zijn in het jaarbericht van de

Lees verder