Zoekresultaat

Reset filter 190 resultaten


Biologische processen bij het ontstaan van hart- en vaatziekten door alcohol

Alcohol beïnvloedt verschillende biologische processen die bij het ontstaan van veel hart- en vaatziekten een rol spelen. We gaan

Lees verder

Waar is alcoholetikettering al verplicht?

Welke landen binnen én buiten de Europese Unie (EU) hebben op dit moment al wetgeving over alcoholetikettering? Wanneer hebben deze

Lees verder

Wat is ‘verplichte alcoholetikettering’?

Wat houdt ‘verplichte alcoholetikettering’ in en wat zou er op de etiketten moeten staan? Hoe werkt verplichtstellen van

Lees verder

Doorrekening van kosten en effecten van Minimum Unit Pricing in Nederland

We hebben een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) gemaakt van een aantal mogelijke scenario’s voor invoering van Minimum Unit

Lees verder

Invloed van alcoholgebruik op de bloeddruk

Veel mensen weten niet dat alcohol invloed heeft op de bloeddruk. We gaan in op de effecten van verschillende drinkpatronen op de bloeddruk

Lees verder

Wat zijn de effecten van Minimum Unit Pricing?

Wat zijn de effecten van MUP op alcoholverkoop en alcoholgebruik? Welke effecten heeft de maatregel op gezondheid, verkeer, criminaliteit en

Lees verder

Cijfers alcohol en hart- en vaatziekten

Hoe vaak komen hart- en vaatziekten voor in Nederland? Hoeveel wordt er in Nederland gedronken en welke cijfers zijn bekend over de relatie

Lees verder

Welke factoren spelen een rol bij de invoering?

Momenteel is Minimum Unit Pricing (MUP) in elf landen ingevoerd [1]. Wat is er uit onderzoek bekend over het implementatieproces? Welke

Lees verder

Wat is Minimum Unit Pricing of MUP?

Wat houdt deze maatregel precies in en hoe wordt een minimumprijs per eenheid alcohol berekend? Op welke doelgroep richt de maatregel zich

Lees verder

Advies voor inhoud en uiterlijk van alcoholetiketten

Wat moet er precies op de etiketten van alcoholhoudende dranken komen te staan? Op welke thema’s dienen de gezondheidsinformatie en

Lees verder


Bekijk de dossiers

13 items

Alcoholbeleid en wetgeving

Lees verder

6 items

Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik

Lees verder

9 items

Alcohol en gemeenten

Lees verder

6 items

Alcohol en Minimum Unit Pricing (MUP)

Lees verder

5 items

Alcoholreclame en alcohol in de media

Lees verder

5 items

Alcoholetikettering

Lees verder

12 items

Alcohol in cijfers

Lees verder

14 items

Alcohol en lichamelijke gezondheid

Lees verder

6 items

Alcohol en hart- en vaatziekten

Lees verder

7 items

Alcohol en de hersenen

Lees verder