Zoekresultaat

Reset filter 86 resultaten


Risicofactoren sociale omgeving: vrienden

De sociale omgeving heeft een sterke invloed op alcoholgebruik. Familie, vrienden en de sociale normen in de maatschappij spelen hierbij een

Lees verder

Verschillende vormen van preventie

Alcoholpreventie omvat alle interventies en maatregelen die gericht zijn om de gezondheid te bevorderen en ziekten of gezondheidsproblemen

Lees verder

Risicofactoren sociale omgeving: opvoeding

Ouders kunnen met hun opvoedstijl zowel een positieve als een negatieve invloed hebben op het alcoholgebruik van hun kind. Een autoritatieve

Lees verder

Risicofactoren sociale omgeving: het gezin

De sociale omgeving heeft een sterke invloed op alcoholgebruik. Het gezin, vrienden en de sociale normen in de maatschappij spelen hierbij

Lees verder

Maatschappelijke gevolgen alcoholgebruik

Alcoholgebruik heeft niet alleen gevolgen voor het individu maar ook voor de omgeving en de samenleving als geheel. 

Lees verder

Persoonlijkheid als risicofactor

Bepaalde persoonlijkheidskenmerken kunnen het risico op de ontwikkeling van alcoholproblemen verhogen.

Lees verder

Waarom drinken we alcohol?

Op de simpele vraag waarom we alcohol drinken, is geen eenvoudig antwoord mogelijk. In de perceptie van de drinker is het drinken van

Lees verder

Cijfers alcoholgebruik jongeren

Het kerncijfer over alcoholgebruik onder jongeren is afkomstig uit de Leefstijlmonitor. Er is één kernindicator: het

Lees verder

Neurologische schade

Zowel bij jongeren, volwassenen als het ongeboren kind kan neurologische schade ontstaan door alcoholgebruik. Het kan zowel gaan om acute

Lees verder

De risicogroepen

Bij het voorkomen van problematisch alcoholgebruik kunnen een aantal risicogroepen worden onderscheiden. Hierbij wordt gekeken naar de

Lees verder


Bekijk de dossiers

9 items

Alcohol in cijfers

Lees verder

10 items

Alcoholbeleid en wetgeving

Lees verder

9 items

Alcohol in de huisartsen-praktijk

Lees verder

9 items

Alcohol en de SEH

Lees verder

6 items

Alcohol en werk

Lees verder

9 items

Alcohol en 55- plussers

Lees verder

3 items

Alcohol en gemeenten

Lees verder