Wervingsoproep

Oproep deelname focusgroep voor aanpak alcoholproblematiek op de werkvloer

Praat mee over de aanpak van alcoholproblematiek op de werkvloer! Veel organisaties krijgen te maken met de gevolgen van alcoholproblematiek van medewerkers. Het tijdig signaleren en bespreekbaar maken van deze problemen is lastig. De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) en het Trimbos-instituut willen op basis van onderzoek adviezen ontwikkelen om alcoholproblematiek zo vroeg mogelijk te signaleren om zo grotere problemen te voorkomen. En daar hebben we jou bij nodig! We organiseren een aantal inspirerende en interactieve bijeenkomsten waar vakgenoten (medewerker, leidinggevende, HR-/vitaliteitsmanager of Bedrijfsarts) met elkaar ervaringen uitwisselen, leren van elkaar en nieuwe inzichten opdoen. Je bent van harte uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan een gezonder werkend Nederland. Het onderzoek is onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord (ministerie van VWS).

Klik hier voor meer informatie.