Over ons

Wat is het Expertisecentrum Alcohol?

Het Expertisecentrum Alcohol is opgericht door het Trimbos-instituut met subsidie van het ministerie van VWS. Het expertisecentrum heeft als doel het ondersteunen van professionals bij hun activiteiten gericht op het voorkomen en terugdringen van gezondheidsschade door alcoholgebruik. Het expertisecentrum richt zich op het verspreiden van wetenschappelijke inzichten over alcohol en alcoholpreventie en het stimuleren van de toepassing daarvan.

Wetenschappelijke adviescommissie

Het Expertisecentrum Alcohol wordt begeleid door een wetenschappelijke adviescommissie.

Deze adviescommissie:

  • bewaakt en draagt bij aan de wetenschappelijke kwaliteit van de producten van het Expertisecentrum Alcohol;
  • adviseert over de strategie van het Expertisecentrum Alcohol, bijvoorbeeld over de focus en positionering van het expertisecentrum;
  • draagt bij aan de profilering van het Expertisecentrum Alcohol;
  • draagt bij aan de ontwikkeling van de Kennisagenda Alcoholpreventie die aansluit bij doelstellingen en scope van het expertisecentrum.

Leden Wetenschappelijke adviescommissie

Prof. dr. J. (Hans) Ormel

Professor en hoogleraar sociale psychiatrie en psychiatrische epidemiologie, Universiteit Groningen en RuG. Expert op het gebied van diagnostiek, etiologie, behandeling en preventie van de veel voorkomende psychische stoornissen, met name depressieve klachten en aandoeningen.

Voorzitter

Dr. A. (Arnt) Schellekens

Psychiater en onderzoeker bij Radboudumc en Donders Institute for Brain, Cognition and Behavior, wetenschappelijk directeur NISPA en hoofddocent opleiding voor verslavingsartsen in Nederland (MiAM) en landelijke opleiding verslavingspsychiatrie. Arnt Schellekens doet onderzoek naar alcoholverslaving en in het bijzonder mechanismen die bijdragen aan kwetsbaarheid voor het ontwikkelen van alcoholverslaving en het ontwikkelen van chroniciteit. Daarnaast doet hij ook onderzoek naar andere verslavingen en is hij als psychiater actief betrokken bij de zorg patiënten die kampen met verslaving.

Prof. dr. R.W.H.J. (Reinout) Wiers

Hoogleraar ontwikkelingspsychopathologie en faculteitshoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Expert op het gebied van (neuro)cognitieve processen in relatie tot verslaving.

Prof. dr. T.J. (Taco) de Vries

Professor Behavioral Neurosciences aan de VU Amsterdam en universitair hoofddocent aan VU Medisch Centrum.

Prof. dr. H. (Dike) van de Mheen

Voorzitter Tranzo, wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van Tilburg University en hoogleraar Transformaties in de zorg. Expert op het gebied van alcoholbeleid, alcoholpreventie in de huisartspraktijk, alcoholpreventie bij kwetsbare groepen als dak- en thuislozen en herstel.

Dr. M. (Margot) Peeters

Margot Peeters (PhD) is in 2014 gepromoveerd (cum laude) op onderzoek naar de ontwikkeling van alcoholgebruik bij adolescenten. Momenteel is ze Universitair Docent aan de universiteit van Utrecht (afdeling Jeugdstudies) waar ze onderzoek doet naar de ontwikkeling van risicogedrag (alcohol, drugs, gaming, externaliserende problemen) in de adolescentie en jongvolwassenheid.

Drs. V. (Victor) Everhardt

Victor Everhardt is sinds 2010 wethouder in Utrecht. Daarvoor was hij o.a. voorzitter Centrum Jeugd bij het Trimbos-Instituut. Op dit moment heeft hij de portefeuille Volksgezondheid, Milieu & Emissieloos vervoer, Jeugd & Jeugdzorg, Stationsgebied en Vastgoed. Daarnaast is hij wijkwethouder Leidsche Rijn en eerste loco-burgemeester.

Projectmedewerkers Expertisecentrum Alcohol

Ninette van Hasselt

Ninette is hoofd van het Expertisecentrum Alcohol en het team Jongeren en Riskant Gedrag bij het Trimbos-instituut. Kern van haar werk is preventie van alcohol- en drugsmisbruik en problemen die daarmee samenhangen. Ninette en haar team (23 medewerkers) opereren veelal op het snijvlak van onderzoek, beleidsadvies en interventieontwikkeling (trainingen, e-health-oplossingen). Opdrachtgevers zijn onder meer ministeries, gemeenten en werkgevers.

Hoofd Expertisecentrum Alcohol

Camilla de Jong

Camilla de Jong (1987) studeerde in 2013 af aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij studeerde psychologie en specialiseerde zich in neuropsychologie. Voor haar afstuderen heeft ze fMRI onderzoek gedaan op het snijvlak van neuropsychologie en seksuologie. Na haar afstuderen is ze in de commerciële sector aan de slag gegaan als recruiter bij een uitzendbureau. Vervolgens heeft ze een aantal jaar als Arbeids- en Organisatiepsycholoog gewerkt bij een psychologische adviesbureau. Hier hield ze zich voornamelijk bezig met training, coaching en advisering van (mensen in) veranderende organisaties. Begin 2019 besloot zij haar carrière over een andere boeg te gooien en in de maatschappelijke sector aan de slag te gaan. Sinds maart 2019 is ze bij het Expertisecentrum Alcohol bij Trimbos-instituut werkzaam als organisatorisch projectleider. Camilla woont in Amersfoort met haar gezin en geniet in haar vrije tijd van sporten, uitstapjes en reizen.

Organisatorisch projectleider

Carmen Voogt

Carmen Voogt (1984) studeerde in 2009 af in Public Health & Society aan de Wageningen University & Research. Zij deed haar afstudeeronderzoek naar de effecten van running therapie bij individuen met angst- en depressieve klachten. In oktober 2014 promoveerde zij op een onderzoek over de effectiviteit van de Wat Drink Jij interventie om het alcoholgebruik bij adolescenten en jongvolwassenen terug te dringen op de Radboud Universiteit. Vervolgens startte zij haar postdoc onderzoek naar de invloed van alcoholgebruik van ouders op de kennis over en de houding ten aanzien van alcohol bij jonge kinderen (4-8 jaar). Vanaf juni 2018 combineerde zij dit werk met haar werkzaamheden bij het Expertisecentrum Alcohol van het Trimbos-instituut waar zij de wetenschappelijke projectleider is. In het dagelijks leven is Carmen, naast werken, moeder van twee prachtige dochters en het liefst actief bezig (wandelen, hardlopen, fietsen, fitness).

Wetenschappelijke projectleider

Sascha Jansen

Sascha Jansen deed de Inservice B opleiding en haalde in 1999 haar diploma Psychiatrisch verpleegkundige. Zij schreef haar scriptie over Handreikingen voor verpleegkundigen; het verplegen van patiënten met een dubbele diagnose. Vervolgens werkte zij in de jeugd- volwassenen- en ouderenpsychiatrie. Zij deed hier veel ervaring op in de verpleging van patiënten met acute, ernstige psychiatrische problematiek en cognitieve stoornissen. Daarnaast voltooide zij de secretaresseopleiding en volgde Officemanagement bij Schoevers. Na jaren in de zorg gewerkt te hebben, is zij als management assistent aan de slag gegaan. Zij werkte bij verschillende organisaties, zoals de commerciële bankenwereld (betalingsverkeer), de overheid (defensie) en de wetenschapswereld (TNO). Sinds 2018 is zij programmasecretaresse Jongeren & Riskant Gedrag bij het Trimbos-instituut. Daarnaast werkt zij als projectassistent bij het Expertisecentrum Alcohol.

Projectassistent