Over ons

Wat is het Expertisecentrum Alcohol?

Het Expertisecentrum Alcohol is opgericht door het Trimbos-instituut met subsidie van het ministerie van VWS. Het expertisecentrum heeft als doel het ondersteunen van professionals bij hun activiteiten gericht op het voorkomen en terugdringen van gezondheidsschade door alcoholgebruik. Het expertisecentrum richt zich op het verspreiden van wetenschappelijke inzichten over alcohol en alcoholpreventie en het stimuleren van de toepassing daarvan.

Wetenschappelijke adviescommissie

Het Expertisecentrum Alcohol wordt begeleid door een wetenschappelijke adviescommissie.

Deze adviescommissie:

  • bewaakt en draagt bij aan de wetenschappelijke kwaliteit van de producten van het Expertisecentrum Alcohol;
  • adviseert over de strategie van het Expertisecentrum Alcohol, bijvoorbeeld over de focus en positionering van het expertisecentrum;
  • draagt bij aan de profilering van het Expertisecentrum Alcohol;
  • draagt bij aan de ontwikkeling van de Kennisagenda Alcoholpreventie die aansluit bij doelstellingen en scope van het expertisecentrum.

Voorzitter

Prof. dr. J. (Hans) Ormel

Professor en hoogleraar sociale psychiatrie en psychiatrische epidemiologie, Universiteit Groningen en RuG. Expert op het gebied van diagnostiek, etiologie, behandeling en preventie van de veel voorkomende psychische stoornissen, met name depressieve klachten en aandoeningen.

Overige leden

Prof. dr. R.W.H.J. (Reinout) Wiers

Hoogleraar ontwikkelingspsychopathologie en faculteitshoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Expert op het gebied van (neuro)cognitieve processen in relatie tot verslaving.

Prof. dr. H. (Dike) van de Mheen

Voorzitter Tranzo, wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van Tilburg University en hoogleraar Transformaties in de zorg. Expert op het gebied van alcoholbeleid, alcoholpreventie in de huisartspraktijk, alcoholpreventie bij kwetsbare groepen als dak- en thuislozen en herstel.

Dr. M. (Margot) Peeters

Margot Peeters (PhD) is in 2014 gepromoveerd (cum laude) op onderzoek naar de ontwikkeling van alcoholgebruik bij adolescenten. Momenteel is ze Universitair Docent aan de universiteit van Utrecht (afdeling Jeugdstudies) waar ze onderzoek doet naar de ontwikkeling van risicogedrag (alcohol, drugs, gaming, externaliserende problemen) in de adolescentie en jongvolwassenheid.

Dr. A. (Arnt) Schellekens

Psychiater en onderzoeker bij Radboudumc en Donders Institute for Brain, Cognition and Behavior, wetenschappelijk directeur NISPA en hoofddocent opleiding voor verslavingsartsen in Nederland (MiAM) en landelijke opleiding verslavingspsychiatrie. Arnt Schellekens doet onderzoek naar alcoholverslaving en in het bijzonder mechanismen die bijdragen aan kwetsbaarheid voor het ontwikkelen van alcoholverslaving en het ontwikkelen van chroniciteit. Daarnaast doet hij ook onderzoek naar andere verslavingen en is hij als psychiater actief betrokken bij de zorg patiënten die kampen met verslaving.

Prof. dr. T.J. (Taco) de Vries

Professor Behavioral Neurosciences aan de VU Amsterdam en universitair hoofddocent aan VU Medisch Centrum.

Drs. V. (Victor) Everhardt

Victor Everhardt is sinds 2010 wethouder in Utrecht. Daarvoor was hij o.a. voorzitter Centrum Jeugd bij het Trimbos-Instituut. Op dit moment heeft hij de portefeuille Volksgezondheid, Milieu & Emissieloos vervoer, Jeugd & Jeugdzorg, Stationsgebied en Vastgoed. Daarnaast is hij wijkwethouder Leidsche Rijn en eerste loco-burgemeester.