Nieuwsbericht

Ziekenhuisopnamen van minderjarigen met alcoholintoxicatie 2007-2016

17 januari 2019

In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde is een onderzoek gepubliceerd dat inzicht geeft in het aantal minderjarigen dat in een Nederlands ziekenhuis werd opgenomen met een alcoholintoxicatie in de periode 2007-2016 en waarvan melding werd gemaakt. Hiervoor werden gegevens gebruikt van het Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde. In 2007-2011 nam het aantal gemelde incidenten jaarlijks toe. In de periode hierna bleef het aantal redelijk stabiel, met een piek in 2015. De gemiddelde leeftijd waarop minderjarigen werden opgenomen nam toe van 14,9 jaar in 2007 naar 15,5 jaar in 2016. Verder zijn ouders van de opgenomen jongeren strenger geworden. In 2011 gaf 69% van de ouders toestemming voor het alcoholgebruik, in 2016 was dat 19%.

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde


Meer lezen over dit onderwerp