Nieuwsbericht

WODC: validatie van testen om agressie te detecteren bij personen onder invloed van alcohol

29 januari 2019

De Erasmus universiteit onderzocht (in 2017-2018) de validatie van een aantal taken die mogelijk alcohol gerelateerde agressie kunnen detecteren, in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De 52 mannelijke deelnemers (19-60 jaar) kregen random wel of niet alcohol toegediend (500 ml drank, 0,8g alcohol/L). Vervolgens werden op twee momenten twee taken getest op validatie: een agressietaak, die de neiging tot agressief gedrag meet en een aandachtstaak, die bovenmatige aandacht voor boze gezichten meet. Hieruit bleek dat de agressietaak relatief betrouwbaar is, maar niet valide is onder personen die onder invloed zijn van alcohol. De aandachtstaak bleek weinig valide en onbetrouwbaar onder personen onder invloed van alcohol.

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum