Nieuwsbericht

WHO-rapport: Schadelijk alcoholgebruik leidt jaarlijks tot 3 miljoen doden wereldwijd

27 september 2018

In 2016 leidde schadelijk alcoholgebruik wereldwijd tot meer dan 3 miljoen doden. Dit blijkt uit het ‘Global status report on alcohol and health 2018’ van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Meer dan driekwart van de doden veroorzaakt door schadelijk alcoholgebruik waren mannen. Van de wereldwijde ziektelast wordt meer dan 5% veroorzaakt door schadelijk alcoholgebruik. De oorzaak was bij 28% van de sterfgevallen het gevolg van verwondingen, bij 21% het gevolg van maag, darm en leveraandoeningen, bij 19% het gevolg van hart- en vaatziekten en bij de overige gevallen het gevolg van infectieziekten, kankers, psychische stoornissen en andere gezondheidsproblemen. Ook al is de alcoholconsumptie in Europa sinds 2010 met meer dan 10% gedaald, de consumptie per hoofd van de bevolking is in Europa nog steeds het hoogst. De consumptie van alcohol in de vorm van sterke drank is wereldwijd het hoogst (45%), gevolgd door bier (34%) en wijn (12%).

WHO


Meer lezen over dit onderwerp