Nieuwsbericht

WHO-rapport over digitale marketing van alcohol

8 december 2021

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft, met de steun van onder meer de Nederlandse overheid, een nieuw rapport gepubliceerd over online alcoholmarketing. Hieruit blijkt dat slechts 14 lidstaten van Europese Regio van de WHO hebben aangegeven een verbod te hebben op alcoholmarketing op internet en sociale media. Dit, terwijl een verbod op alcoholmarketing één van de meest kosteneffectieve maatregelen is om alcoholgebruik en daarmee gerelateerde schade te reduceren. Eén van de problemen bij het aanpakken van online alcoholmarketing is dat veel reclameboodschappen waaraan consumenten worden blootgesteld zogenaamde ‘dark’ reclame is. Dat is reclame specifiek gericht op degenen die die boodschap moeten zien. Het ontwikkelen van beleid hierop vraagt om nieuwe technieken en benaderingen. Het rapport biedt een aantal beleidsopties die ingezet kunnen worden om de bootsteling aan online alcoholmarketing te reduceren. De nadruk wordt daarbij gelegd op de noodzaak van een wereldwijde aanpak, om wettelijke regelingen te treffen die sterk genoeg zijn om in de toekomst bescherming te bieden aan diegenen die worden blootgesteld aan online alcoholmarketing.

Carlin, E., Hellman, M., Kauppila, E., Lindeman, M. C., Bartlett, O., Romão, J., ... & Ferreira-Borges, C. (2021). Digital marketing of alcohol: challenges and policy options for better health in the WHO European Region (2021).


Meer lezen over dit onderwerp