Nieuwsbericht

Wereldwijde impact van alcoholconsumptie op vroegtijdig overlijden en gezondheid in 2016

5 oktober 2021

Onderzoekers van verschillende wetenschappelijke instellingen uit Canada hebben een schatting gemaakt van de wereldwijde impact van alcoholconsumptie op vroegtijdig overlijden en gezondheid in 2016. Hierbij is gebruik gemaakt van sterfte en gezondheidsdata uit de Global Health Observatory. Onder volwassenen van 69 jaar of jonger konden er 2 miljoen doden (7,1% van het totale aantal doden) en 117 miljoen Disability Adjusted Life Years (DALYs, een maat voor ziektelast, 5,5% van alle DALY’s) toegeschreven worden aan alcoholconsumptie. De belangrijkste doodsoorzaken waren cirrose van de lever, verkeersongelukken en tuberculose. De meeste doden kwamen voor in Oost-Europa (155 doden per 100.000 inwoners), Centraal-Europa (52,3 doden per 100.000 inwoners) en West-Sub-Sahara-Afrika (47,8 doden per 100.000 inwoners). De onderzoekers concluderen dat een groot deel van de ziektelast veroorzaakt door alcohol bij volwassenen van 69 jaar of jonger voorkomen kan worden door het implementeren van effectieve beleidsmaatregelen zoals het heffen van accijns.

Sohi, I., Franklin, A., Chrystoja, B., Wettlaufer, A., Rehm, J., & Shield, K. (2021). The Global Impact of Alcohol Consumption on Premature Mortality and Health in 2016. Nutrients, 13(9), 3145. https://doi.org/10.3390/nu13093145


Meer lezen over dit onderwerp