Nieuwsbericht

Website Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek (SVA) live

3 maart 2021

De nieuwe website van het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek (SVA) is live. Het SVA zet zich ervoor in problematisch alcoholgebruik terug te dringen door ervoor te zorgen dat mensen met een (beginnend) alcoholprobleem sneller effectieve ondersteuning krijgen. Vroegtijdige herkenning en erkenning van alcoholmisbruik en alcoholafhankelijkheid is van groot belang bij het terugdringen en voorkomen van alcoholproblematiek. Het SVA richt zich hoofdzakelijk op een aantal doelgroepen: Jongeren/jongvolwassenen, vrouwen die zwanger zijn, vrouwen die borstvoeding geven of vrouwen die zwanger willen worden, mannen met een kinderwens, werkgevers en werknemers, professionals in de eerste- en tweedelijns zorg en ouderen (50+). Op de website staat onder meer informatie over vroegsignalering van alcoholproblematiek bij de betreffende doelgroep. Daarnaast worden de activiteiten van de werkgroepen die zich op de doelgroepen richten beschreven en komen materialen en tools voor professionals beschikbaar. Het SVA is een activiteit in het kader van het Nationaal Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik en wordt gefinancierd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

SVA