Nieuwsbericht

Voortgangsrapportage van het Nationaal Preventie-akkoord naar de Tweede Kamer

6 juli 2021

De voortgangsrapportage van het Nationaal Preventie-akkoord (NPA) is naar de Tweede Kamer gestuurd. In 2020 zijn van de gestelde doelen in het Nationaal Preventieakkoord (NPA) een derde gehaald zo concludeert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De doelen omvatten afspraken en ambities om roken, overgewicht en problematisch drinken te hebben teruggedrongen in 2040. Een deel van de betrokken partijen heeft aangegeven dat het coronavirus een rol heeft gespeeld in het niet behalen van de doelen. Van de 39 doelen zijn er 13 gehaald en twee net niet. De afspraken zijn veelomvattend en gaan bijvoorbeeld over het invoeren van hogere accijnzen op tabak (gehaald) en het volledig rookvrij maken van speeltuinen en kinderboerderijen (nog niet gehaald). Het is nog niet duidelijk of de gestelde ambities en gemaakte afspraken voor 2040 in de knel komen door het niet behalen van een deel van de doelen dit jaar. Het RIVM monitort jaarlijks de voortgang van de afspraken en in 2023 komt een nieuwe doorberekening voor de effecten van het akkoord op het aantal rokers, problematische alcoholgebruikers en mensen met overgewicht in 2040.

RIVM


Meer lezen over dit onderwerp