Nieuwsbericht

Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018: ‘Leefstijl én leefomgeving hebben invloed op gezondheid’

11 juli 2018

Het RIVM heeft in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 uitgebracht. Dit is een rapport dat iedere vier jaar uitkomt en inzicht geeft in de belangrijkste maatschappelijke opgaven waar Nederland in de toekomst mee te maken krijgt op het gebied van ziekte, gezondheid, gezondheidsdeterminanten, preventie en gezondheidszorg. In het rapport zijn onder andere cijfers te vinden over de bijdrage van alcoholgebruik aan ziektelast, sterfte en zorguitgaven. Een van de kernboodschappen uit het rapport is dat leefstijl én leefomgeving invloed hebben op gezondheid.

Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018


Meer lezen over dit onderwerp