Nieuwsbericht

Verkeersdoden door alcohol wereldwijd onderschat

2 oktober 2018

Jaarlijks sterven wereldwijd 1,25 miljoen mensen als gevolg van verkeersongevallen. Naar schatting komt 21,8% van deze slachtoffers om bij een alcoholgerelateerd ongeval, wat neerkomt op ongeveer 273.000 alcoholgerelateerde verkeersslachtoffers wereldwijd per jaar. Dit blijkt uit een onderzoek van SWOV-onderzoekers in 45 landen naar de periode 2000-2010. De onderzoekers geven aan dat het percentage van 21,8% waarschijnlijk een onderschatting is van het aantal alcoholgerelateerde ongevallen. 87,5% van de landen baseert gegevens namelijk alleen op politiedossiers waar deze studie duidelijke tekortkomingen voor detecteerde. Verder blijkt internationale vergelijking moeilijk, omdat landen andere definities gebruiken.

Journal of the Australasian College of Road Safety


Meer lezen over dit onderwerp