Nieuwsbericht

Verhalende (narrative) review: polymiddelengebruik (combinatiegebruik) van cannabis en alcohol door adolescenten

17 september 2019

Amerikaanse wetenschappers hebben een verhalende (narrative) review uitgevoerd naar polymiddelengebruik (combinatiegebruik) van cannabis en alcohol door adolescenten. In de review zijn studies opgenomen die het effect van cannabis en alcohol op neuropsychologische, neuro-ontwikkelings, neurale en psychosociale uitkomstmaten rapporteerden bij adolescenten. De uitkomsten van de geïncludeerde  studies geven geen eenduidig beeld. Sommige studies geven aan dat het gebruik van cannabis in combinatie met alcohol een beschermend effect kan hebben (de neuropsychologische en structurele brein uitkomsten zijn beter bij combinatiegebruikers dan voor adolescenten die alleen alcohol drinken). Andere studies geven aan dat het combineren van cannabis en alcohol verband houdt met slechte gezondheids- en sociale uitkomsten. De onderzoekers concluderen dat er voor het gerichter adviseren op het gebied van preventie meer polymiddelen onderzoek nodig is.

Journal of Dual Diagnosis


Meer lezen over dit onderwerp