Nieuwsbericht

Veranderingen in de houding tegenover cannabisgebruik onder drinkers in de Verenigde Staten

26 januari 2021

Onderzoekers van verschillende wetenschappelijke instellingen in de Verenigde Staten (VS) hebben een vragenlijstonderzoek uitgevoerd naar de houding van drinkers en geheelonthouders tegenover cannabisgebruik in de periode 2002-2018 bij volwassenen. In totaal zijn 664.152 deelnemers geïncludeerd. Uit dit onderzoek blijkt dat tussen 2002 en 2018 het aantal volwassenen dat het gebruik van cannabis sterk afkeurde is gedaald met 5%. Daarnaast is het gebruik gestegen voor drinkers (7%), binge drinkers (4%) en geheelonthouders (10%). De onderzoekers concluderen dat afkeuring van cannabisgebruik is gedaald en dat cannabisgebruik is gestegen onder geheelonthouders, drinkers en binge drinkers in de VS.

Addictive Behaviours