Nieuwsbericht

Validatie van de AUDIT en AUDIT-C bij zwaar drinken bij thuiswonende ouderen

22 september 2021

Onderzoekers van verschillende wetenschappelijke instellingen uit Nederland en België hebben een validatie-onderzoek uitgevoerd voor de Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) en de verkorte versie AUDIT-C bij thuiswonende ouderen (60+). In totaal zijn 1.557 ouderen geïncludeerd. De definitie voor zwaar drinken werd vastgesteld op het drinken van meer dan 10 eenheden alcohol per week. Uit dit onderzoek blijkt dat 27,3% van de mannen en 12,3% van de vrouwen meer dan 10 eenheden alcohol per week dronken. De beste balans tussen sensitiviteit en specificiteit (waarden voor de gevoeligheid van een screeningsinstrument) werd vastgesteld bij een ‘cut-off’ score van meer dan 5 (mannen) of 4 (vrouwen) op de AUDIT en de AUDIT-C. De onderzoekers concluderen dat de AUDIT en AUDIT-C accuraat en voldoende zijn om zwaar drinken vast te stellen bij thuiswonende ouderen.

van Gils, Y., Franck, E., Dierckx, E., van Alphen, S., Saunders, J. B., & Dom, G. (2021). Validation of the AUDIT and AUDIT-C for Hazardous Drinking in Community-Dwelling Older Adults. International journal of environmental research and public health, 18(17), 9266. https://doi.org/10.3390/ijerph18179266


Meer lezen over dit onderwerp