Nieuwsbericht

Validatie van biomarkers in het bloed voor het bepalen van alcoholconsumptie

3 november 2021

Onderzoekers van verschillende wetenschappelijke instellingen uit Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk (VK) hebben een validatie onderzoek uitgevoerd naar het bepalen van alcoholconsumptie met behulp van biomarkers uit het bloed. In totaal zijn data van zes Europese cohortonderzoeken met samen 2883 deelnemers geïncludeerd. Uit dit onderzoek blijkt dat de geteste biomarkers niet voldoende accuraat zijn om alcoholconsumptie vast te stellen. De onderzoekers concluderen dat de gebruikte modellen en biomarkers nog niet gebruikt kunnen worden voor het vaststellen van alcoholconsumptie met behulp van bloed in klinische settings.

Maas, S., Vidaki, A., Teumer, A., Costeira, R., Wilson, R., van Dongen, J., Beekman, M., Völker, U., Grabe, H. J., Kunze, S., Ladwig, K. H., van Meurs, J., Uitterlinden, A. G., Voortman, T., Boomsma, D. I., Slagboom, P. E., van Heemst, D., van der Kallen, C., van den Berg, L. H., Waldenberger, M., … Kayser, M. (2021). Validating biomarkers and models for epigenetic inference of alcohol consumption from blood. Clinical epigenetics, 13(1), 198. https://doi.org/10.1186/s13148-021-01186-3


Meer lezen over dit onderwerp