Nieuwsbericht

Trimbos-instituut publiceert nieuwe handreiking, format en infographic over Alcohol, Drugs en Medicijn (ADM) beleid op de werkvloer

10 december 2020

In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het Trimbos-instituut een Alcohol, Drugs en Medicijn (ADM)-handreiking, -format en een infographic ontwikkeld. De ADM-handreiking geeft informatie over onderdelen van een ADM-beleid binnen het bedrijf en het belang van die onderdelen. Het ADM-format bevat veel voorbeelden waarmee werkgevers en werknemers (OR) een idee krijgen over het soort afspraken dat zij met elkaar kunnen maken. Een goed ADM-beleid zet in op preventie en zorg en draagt bij aan goed werkgeverschap. Tenslotte is er een infographic met de meest recente cijfers over middelengebruik onder werkende Nederlanders en het ziekteverzuim als gevolg daarvan. Deze cijfers onderstrepen het belang van een goed ADM-beleid. Wanneer bijvoorbeeld wordt ingezoomd op alcoholgebruik, dan blijkt uit onderzoek dat 15,5% van de werkende Nederlanders riskant drinkt (zij drinken zodanig dat er problemen worden ervaren door het drinkgedrag). Verzuim als gevolg van alcoholgebruik kost werkgevers gemiddeld per jaar 1,3 – 1,6 miljard euro. 

Klik voor de handreiking, het format en de infographic.

Voor meer informatie over de materialen kunt u contact opnemen met Maddy Blokland.


Meer lezen over dit onderwerp