Nieuwsbericht

Toename alcoholgebruik Verenigde Staten door pandemie van het coronavirus

1 oktober 2020

Onderzoekers van de RAND corporation en the National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism uit de Verenigde Staten (VS) hebben een enquête onderzoek uitgevoerd onder 1.540 deelnemers uit een nationaal representatieve steekproef. Uit dit onderzoek blijkt dat in de periode tussen de lente in 2019 en de lente in 2020 mannen en vrouwen vaker zijn gaan binge drinken (in de VS gedefinieerd als >4/>5 drankjes per gelegenheid voor vrouwen/mannen): vrouwen rapporteerde 1,5 keer vaker te hebben gebinged in 2020 vergeleken met 2019. Daarnaast gaf ruim 25% van de deelnemers aan negatieve gevolgen van alcohol te ervaren in 2020 vergeleken met 13% in 2019. De onderzoekers concluderen dat er een toename lijkt te zijn in het aantal mannen en vrouwen dat negatieve gevolgen door alcoholconsumptie rapporteert.

ABC News


Meer lezen over dit onderwerp