Nieuwsbericht

Longitudinaal onderzoek: Trends in verschillende landen in alcoholgebruik onder jongeren tussen 2002 en 2014

21 juli 2021

Onderzoekers van verschillende wetenschappelijke instellingen uit Spanje, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Oekraïne, België en Tsjechië hebben een longitudinaal time-trend onderzoek uitgevoerd naar cross-nationale trends in het alcoholgebruik van jongeren (15 jaar) in de periode 2002 tot 2014 uit 39 landen in Europa en Noord-Amerika. In totaal zijn 250.161 deelnemers geïncludeerd. Uit dit onderzoek blijkt dat er tussen 2002 en 2014 een afname zichtbaar was in alle 4 de onderzochte uitkomstmaten, al was er wel verschil tussen landen onderling. De onderzoekers concluderen dat jongeren tussen 2002 en 2014 minder alcohol zijn gaan drinken maar dat er ook landen zijn waar geen afname zichtbaar was of waar zelfs na afname de prevalentie van alcoholgebruik onder jongeren nog steeds hoog was.

Leal-López, E., Sánchez-Queija, I., Vieno, A., Currie, D., Torsheim, T., Pavlova, D., Moreno-Maldonado, C., De Clercq, B., Kalman, M., & Inchley, J. (2021). Cross-national time trends in adolescent alcohol use from 2002 to 2014. European journal of public health, ckab024. Advance online publication. https://doi.org/10.1093/eurpub/ckab024


Meer lezen over dit onderwerp