Nieuwsbericht

Systematische reviews: consistentie tussen zelf-gerapporteerd alcoholgebruik en biomarkers bij mensen met een stoornis in het alcoholgebruik

17 februari 2021

Wetenschappers van de University of Southern Denmark hebben een systematische review uitgevoerd naar de consistentie tussen het zelf-gerapporteerde alcoholgebruik van volwassenen (18+) met een stoornis in het alcoholgebruik en biomarkers (bijv. metabolieten van alcohol zoals ethyl-sulfaat) van alcoholgebruik in hun lichaam. In totaal zijn 11 cohortonderzoeken en 2 gerandomiseerde onderzoeken met controlegroep geïncludeerd. Uit dit onderzoek blijkt dat in de meerderheid deelnemers vaker lager alcoholgebruik rapporteren op korte- en lange termijn dan de biomarkers in hun lichaam aangeven. In 2 onderzoeken kwam geen onderrapportage, maar juist  overrapportage van het eigen alcoholgebruik voor. De onderzoekers concluderen dat er inconsistentie kan zijn bij de rapportage van de eigen alcoholconsumptie van volwassenen  met een stoornis in het alcoholgebruik maar dat er meer onderzoeken nodig zijn om dit verder te duiden.

Neuroscience and biobehavioural reviews


Meer lezen over dit onderwerp