Nieuwsbericht

Systematische review: zelfgerapporteerde maten in epidemiologisch onderzoeken om alcoholgebruik bij ouderen te meten

16 december 2021

Onderzoekers van verschillende wetenschappelijke instellingen uit Noorwegen hebben een systematische review uitgevoerd met als doel om methoden te beoordelen die in epidemiologische onderzoeken worden gebruikt om alcoholgebruik bij ouderen te meten. In totaal zijn 105 observationele onderzoeken geïncludeerd (gemiddelde leeftijd deelnemers: 65 jaar of ouder; zoekperiode: januari tot april 2021). Uit het onderzoek blijkt dat er 19 verschillende drinkpatronen konden worden geïdentificeerd die op verschillende manieren werden gedefinieerd. De drinkpatronen ‘geheelonthouding’, ‘huidig alcoholgebruik’ en ‘risicovol drinken’ werden op 7, 12 en 21 verschillende manieren gedefinieerd, respectievelijk. De meest gebruikte screeninginstrumenten waren de kwantiteit-frequentie vragenlijst over de afgelopen 12 maanden en de korte en lange versie van de AUDIT-vragenlijst. De onderzoekers concluderen dat er geen consensus is in de methoden om alcoholgebruik bij ouderen te meten. Zij adviseren om identieke methoden te ontwikkelen en identieke definities te hanteren om alcoholgebruik bij ouderen te meten. Dit helpt om onderzoeksresultaten over alcoholgebruik bij ouderen beter met elkaar te kunnen vergelijken. Tenslotte adviseren zij om de volgende alcohol uitkomstmaten te gebruiken bij ouderen: levenslange geheelonthouders; ex-drinkers; huidige drinkers, risicovolle drinkers en binge drinkers.

Tevik, K., Bergh, S., Selbæk, G., Johannessen, A., & Helvik, A. S. (2021). A systematic review of self-report measures used in epidemiological studies to assess alcohol consumption among older adults. PloS one, 16(12), e0261292.


Meer lezen over dit onderwerp