Nieuwsbericht

Systematische review: screening voor het identificeren van Foetaal Alcohol Spectrum Stoornis (FASD) bij kinderen, tieners en volwassenen

7 september 2021

Onderzoekers van de University of Guelph hebben een systematische review uitgevoerd naar screening voor het identificeren van Foetaal Alcohol Spectrum Syndroom (FASD) bij kinderen, tieners en volwassenen. In totaal zijn 20 screeningtools en 45 onderzoeken geïncludeerd (zoekperiode tussen 1990 en 2020). De screeningtools werden verdeeld in twee groepen; een groep tools die met name keek naar typerende gezichtskarakteristieken en een groep tools die zich richtte op veelbelovende biomarkers. Uit dit onderzoek blijkt dat de wetenschappelijke basis voor deze 2 type screeningtools zwak is, ofwel ze zijn niet toereikend om betrouwbaar FASD te kunnen herkennen. De onderzoekers concluderen dat er voorzichtig moet worden omgegaan met screeningtools om FASD bij kinderen, tieners en volwassenen vast te stellen.

Grubb, M., Golden, A., Withers, A., Vellone, D., Young, A., & McLachlan, K. (2021). Screening approaches for identifying fetal alcohol spectrum disorder in children, adolescents, and adults: A systematic review. Alcoholism, clinical and experimental research, 10.1111/acer.14657. Advance online publication. https://doi.org/10.1111/acer.14657


Meer lezen over dit onderwerp