Nieuwsbericht

Systematische review: relatie tussen drinkpatronen en dementie

8 juli 2019

Canadese wetenschappers van de universiteit van Toronto onderzochten de relatie tussen drinkpatronen en dementie. In totaal werden 28 systematische reviews geïncludeerd. Hieruit bleek dat licht tot gematigd alcoholgebruik geassocieerd was met een lager risico op cognitieve verslechtering en dementie. Zwaar alcoholgebruik was geassocieerd met veranderingen in de structuur van het brein, cognitieve verslechtering en een verhoogd risico op alle typen dementie. De onderzoekers plaatsen hierbij de kanttekening dat in verschillende studies verschillende definities voor licht, gematigd en zwaar alcoholgebruik zijn gehanteerd, waardoor vergelijking lastig is. Daarnaast was de kwaliteit van de studies niet voldoende om een oorzakelijk verband vast te stellen.

Alzheimer’s Research & Therapy


Meer lezen over dit onderwerp