Nieuwsbericht

Systematische review: prijsverhoging is een effectief middel om alcoholgebruik te verminderen

14 juli 2022

Onderzoekers uit Canada en Chili hebben een systematische review uitgevoerd om te kijken in hoeverre belastingen of prijzen van alcoholhoudende drank het alcoholgebruik in lage- en midden-inkomenslanden beïnvloedt. In totaal zijn 30 reviews geïncludeerd (6 umbrella reviews, 7 meta-analyses, 3 meta-regressie-analyses en 14 narratieve reviews).

Uit dit onderzoek blijkt dat een prijs- en accijnsverhoging doeltreffende middelen zijn om het alcoholgebruik, met name binge drinken en zwaar drinken, terug te dringen. Verder blijkt dat er: geen bewijs is dat de prijsgevoeligheid voor alcohol verschilt naar sociaaleconomische status; matig bewijs is dat de prijsgevoeligheid voor alcohol gelijk is tussen lage- en midden-inkomenslanden en hoge-inkomenslanden; tegenstrijdig bewijs is dat de prijsgevoeligheid voor alcohol verschilt naar gelsacht en leeftijd. De onderzoekers concluderen dat een prijsverhoging effectief is in het verminderen van alcoholgebruik. Daarnaast kan verwacht worden dat een prijsverhoging van alcoholhoudende drank door accijns de belastinginkomsten zal verhogen, aangezien de vraag naar alcoholhoudende drank niet evenredig afneemt met de prijsstijging (i.e.  de vraag naar alcohol is inelastisch).

Guindon, G. E., Zhao, K., Fatima, T., Garasia, S., Quinn, N., Baskerville, N. B., & Paraje, G. R. Prices, taxes and alcohol use: a systematic umbrella review. Addiction.


Meer lezen over dit onderwerp