Nieuwsbericht

Systematische review: prenatale blootstelling aan alcohol leidt tot een lager geboortegewicht en verstoort de hersenontwikkeling van de baby

5 februari 2020

Onderzoekers van University Hospital Bristol hebben een systematische review uitgevoerd naar de effecten van prenatele blootstelling aan alcohol op de baby. In totaal zijn er 23 quasi-experimentele onderzoeken geïncludeerd. Dit onderzoek lijkt te suggereren dat blootstelling aan alcohol voor de geboorte kan leiden tot een lager geboortegewicht en een verstoorde ontwikkeling van de hersenen van de baby. Daarnaast kon uit de beschikbare onderzoeken geen veilige grens voor alcoholgebruik tijdens de zwangerschap worden vastgesteld. De onderzoekers concluderen dat er meer bewijs nodig is omtrent het effect van het drinken van (kleine hoeveelheden) alcohol tijdens zwangerschap en de schade op de baby. De onderzoekers stellen dat door de methodologische tekortkomingen van de gedane observationele onderzoeken de resultaten met voorzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd. Het gebruiken van alternatieve onderzoeksdesigns, zoals Mendeliaanse randomisatiestudie of natuurlijke experimenten, zouden uitkomst kunnen bieden.

International Journal of Epidemiology


Meer lezen over dit onderwerp