Nieuwsbericht

Systematische review: prenatale blootstelling aan alcohol leidt tot een lager geboortegewicht en verstoort de hersenontwikkeling van de baby

5 februari 2020

Onderzoekers van University Hospital Bristol hebben een systematische review uitgevoerd naar de effecten van prenatele blootstelling aan alcohol op de baby. In totaal zijn er 23 quasi-experimentele onderzoeken geïncludeerd. Uit dit onderzoek blijkt dat blootstelling aan alcohol voor de geboorte kan leiden tot een lager geboortegewicht en een verstoorde ontwikkeling van de hersenen van de baby. Daarnaast kon uit de beschikbare onderzoeken geen veilige grens voor alcoholgebruik tijdens de zwangerschap worden vastgesteld. De onderzoekers concluderen dat er nog weinig bewijs is omtrent het effect van het drinken van (lage hoeveelheden) alcohol tijdens zwangerschap en de schade op de baby. Dit komt door de methodologische tekortkomingen van de gedane observationele onderzoeken en de praktische en ethische bezwaren van experimenteel onderzoek. Het gebruiken van alternatieve onderzoeksdesigns, zoals Mendeliaanse randomisatiestudie of natuurlijke experiment, zouden uitkomst kunnen bieden.

International Journal of Epidemiology


Meer lezen over dit onderwerp