Nieuwsbericht

Systematische review & meta-analyse: aanwezigheid van factoren die geassocieerd zijn met een stoornis in het alcoholgebruik onder mensen die leven met HIV in Afrika

26 augustus 2020

Wetenschappers van Wollo University en Diredawa University in Ethiopië hebben een systematische review en meta-analyse uitgevoerd naar risicofactoren voor een stoornis in het alcoholgebruik bij volwassenen met HIV in Afrika. In totaal zijn 22 onderzoeken (18 cross-sectioneel en 4 cohortonderzoeken) geïncludeerd (zoekperiode: begin zoekmachine tot 2020). Uit dit onderzoek blijkt dat de gemiddelde prevalentie van een stoornis in het alcoholgebruik in Afrika 22% is (Zuid Afrika: 28,8%, Uganda: 16,6%, Nigeria: 22,8%). Risicofactoren voor een stoornis in het alcoholgebruik bij volwassenen die leven met HIV in Afrika zijn: man zijn, roken, familiegeschiedenis van alcoholgebruik, overslaan van HIV medicatie, mentale stress, kauwen van de drug qat, een laag aantal CD4-cellen die een belangrijke rol spelen in het afweersysteem en een laag inkomen. De onderzoekers concluderen dat de klinische zorg voor volwassenen met HIV extra aandacht aan deze risicofactoren moet besteden en dat beleidsmakers richtlijnen opstellen die zich hierop toespitsen.

Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy