Nieuwsbericht

Systematische review: laag en matige prenatale alcohol en nicotine blootstelling beïnvloedt ontwikkeling van het kind

9 juli 2020

Onderzoekers van de universiteit van Bremen hebben een systematische review uitgevoerd naar het effect van prenatale alcohol en nicotine blootstelling op de ontwikkeling van het kind. In totaal zijn 17 onderzoeken geïncludeerd (11 cohortonderzoeken en 6 case-control en cross-sectionele onderzoeken, zoekperiode: januari 2009 tot december 2019). Zes onderzoeken rapporteerden dat lage tot matige prenatale alcohol blootstelling een negatief effect, 5 onderzoeken rapporteerden geen effect en 2 onderzoeken rapporteerden een positief effect op de ontwikkeling van het kind vergeleken met de controlegroep. De 4 onderzoeken naar nicotine blootstelling rapporteerden een negatief effect op ontwikkeling van het kind vergeleken met de controlegroep. De onderzoekers concluderen dat het effect van prenatale alcohol of nicotine blootstelling op de ontwikkeling van het kind complex is. De onderzoekers bevelen een nullijn aan voor alcohol- en nicotinegebruik tijdens de zwangerschap.

Acta Paediatrica


Meer lezen over dit onderwerp