Nieuwsbericht

Systematische review: impact van COVID-19 op de incidentie, prevalentie en zwaarte van alcoholgebruik en andere drugs

5 oktober 2021

Onderzoekers van verschillende wetenschappelijke instellingen uit Canada hebben een systematische review uitgevoerd naar de impact van COVID-19 op de incidentie, prevalentie en zwaarte van alcoholgebruik en andere drugs (zoekperiode mei tot oktober 2020 en maart 2021). In totaal zijn 53 cross-sectionele onderzoeken geïncludeerd. In 32 van de 53 onderzoeken werd er gevraagd of het alcoholgebruik was toegenomen, afgenomen of gelijk gebleven. Van deze 32 onderzoeken rapporteerden 24 dat een deel van deelnemers aangaf meer te zijn gaan drinken en een deel minder, 11 onderzoeken rapporteerden een toename in het alcoholgebruik en 11 andere onderzoeken rapporteerden alleen een afname op populatieniveau. Vijf onderzoeken rapporteerden toegenomen AUDIT-scores (Alcohol Use Identification Test) maar 4 andere onderzoeken vonden juist geen toename van AUDIT-scores. Voor andere drugs was in deze systematische review niet voldoende bewijs beschikbaar om de impact van COVID-19 vast te stellen. Daarnaast bleek dat bestaand riskant drinkgedrag, gevoelens van angst, stress of depressie en het in behandeling zijn voor een mentale stoornis geassocieerd waren met toegenomen alcoholgebruik. De onderzoekers concluderen dat een deel van de bevolking meer is gaan drinken tijdens de COVID-19 pandemie en dat zij mogelijk meer risico lopen op gezondheidsschade.

Schmidt, R. A., Genois, R., Jin, J., Vigo, D., Rehm, J., & Rush, B. (2021). The early impact of COVID-19 on the incidence, prevalence, and severity of alcohol use and other drugs: A systematic review. Drug and alcohol dependence, 228, 109065. Advance online publication. https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2021.109065


Meer lezen over dit onderwerp