Nieuwsbericht

Systematische review: impact van alcoholbeleid op suïcidaal gedrag

6 oktober 2020

Onderzoekers van verschillende universiteiten uit Australië en Estland hebben een systematische review uitgevoerd naar het effect van alcoholbeleidsmaatregelen op suïcidaal gedrag bij jongeren en volwassenen. In totaal zijn 19 onderzoeken geïncludeerd, dit waren allemaal experimenten in een natuurlijke setting met een time-series ontwerp. 9 van deze onderzoeken keken naar de beschikbaarheid van alcohol, zeven naar prijsveranderingen van alcohol, drie naar veranderingen in maatregelen om rijden onder invloed tegen te gaan en vier onderzochten meerdere alcoholbeleidsmaatregelen. Uit dit onderzoek blijkt dat het beperken van de beschikbaarheid van alcohol (verhogen van leeftijdsgrens, beperken van aanbod/verkooppunten) effectief lijkt te zijn in het verminderen van het aantal suïcides. Voor veranderingen in prijs van alcohol zijn er tegenstrijdige resultaten. Wetgeving omtrent rijden onder invloed met een nul-limiet lijkt alleen effectief in het reduceren van het aantal suïcides bij jonge mannen in de leeftijdscategorie 15 tot en met 20 jaar. De onderzoekers concluderen dat het gericht terugdringen van problematisch alcoholgebruik kan bijdragen aan een vermindering van suïcidaal gedrag op populatieniveau.

Environmental Research and Public Health


Meer lezen over dit onderwerp