Nieuwsbericht

Systematische review: het effect van restricties en uitbreidingen van de verkoopuren van alcohol op de incidentie van geweld en ongelukken

24 februari 2020

Wetenschappers van verschillende Australische universiteiten hebben onderzoek gedaan naar het effect van restricties en uitbreidingen van de verkoopuren voor alcoholische dranken op de incidentie van geweld, totale schade, ongelukken in het verkeer, doden in het verkeer, rijden onder invloed en alcohol-gerelateerde opname in een ziekenhuis. In totaal zijn  22 tijdreeks-onderzoeken uit 8 verschillende landen geïncludeerd. Hiervan onderzochten 15 onderzoeken uitbreidingen van de verkoopuren, 6 onderzochten restricties en 1 onderzoek onderzocht beiden. Uit de review blijkt dat restricties van de verkoopuren van alcoholische dranken  leiden tot een afname in schade door geweld en een afname in alcohol-gerelateerde opname in een ziekenhuis, terwijl een uitbreiding van de verkoopuren juist leidt tot een toename in alle uitkomstmaten. De onderzoekers concluderen dat deze systematische review het bewijs voor de restricties van de verkoopuren van alcoholische dranken als beleidsmaatregel versterkt.

Journal of studies on Alcohol and Drugs


Meer lezen over dit onderwerp