Nieuwsbericht

Systematische review: factoren geassocieerd met alcoholgebruik, vermindering van alcoholgebruik en geheelonthouding tijdens de zwangerschap

7 april 2021

Wetenschappers van verschillende wetenschappelijke instellingen in Australië en Canada hebben een systematische review uitgevoerd naar factoren die geassocieerd zijn met gebruik, vermindering van gebruik of geheelonthouding van alcohol tijdens de zwangerschap op de domeinen (inter)persoonlijk, institutioneel en op populatieniveau (leeftijd 18+). In totaal zijn 27 kwalitatieve onderzoeken geïncludeerd. Uit dit onderzoek blijkt dat er vijf thema’s zijn die geassocieerd zijn met gebruik, vermindering van gebruik of geheelonthouding van alcohol tijdens de zwangerschap: 1) sociale relaties en normen, 2) stigma, 3) trauma, 4) voorlichting over alcohol en 5) toegang tot benodigde zorg. De onderzoekers concluderen dat er vooral aandacht is voor persoonlijke en interpersoonlijke factoren en de keuze om alcohol te drinken en te weinig aandacht is voor structurele en institutionele factoren die een rol kunnen spelen bij alcoholgebruik tijdens de zwangerschap.

International Journal of Environmental Research and Public Health


Meer lezen over dit onderwerp