Nieuwsbericht

Systematische review en meta-analyse: wie krijgt er een behandeling voor een stoornis in het alcoholgebruik

2 december 2020

Onderzoekers van verschillende wetenschappelijke instellingen in Australië en Ethiopië hebben een systematische review en meta-analyse uitgevoerd naar het aantal behandelingen voor een stoornis in het alcoholgebruik bij volwassenen. In totaal zijn 32 cross-sectionele onderzoeken geïncludeerd waarvan 28 uit hoge- en middenhogeinkomenslanden en 4 uit midden- en lage inkomenslanden. Uit het onderzoek blijkt dat 14,3% van de volwassenen een behandeling krijgt voor alcoholmisbruik, 16,5% voor alcoholafhankelijkheid en 17,3% voor een stoornis in het alcoholgebruik. Voor lage- en middeninkomenslanden kreeg slechts 9,3% een behandeling voor een stoornis in het alcoholgebruik. De onderzoekers concluderen dat wereldwijd 1 op de 6 mensen met een stoornis in het alcoholgebruik ook een behandeling krijgt en dat dit aandeel lager is in lage- en middeninkomenslanden.

Addiction


Meer lezen over dit onderwerp