Nieuwsbericht

Systematische review en meta-analyse: veranderingen in alcoholgebruik tijdens de COVID-19 pandemie

24 november 2021

Onderzoekers van verschillende wetenschappelijke instellingen uit de Verenigde Staten (VS) hebben een systematische review en meta-analyse uitgevoerd naar veranderingen in alcoholgebruik bij volwassenen tijdens de COVID-19 pandemie. In totaal zijn 128 cross-sectionele onderzoeken uit 58 landen geïncludeerd. Uit dit onderzoek blijkt dat er geen gemiddelde verandering was in alcoholconsumptie bij volwassenen tijdens de COVID-19 pandemie. Wel gaf 23% van de volwassenen aan meer te zijn gaan drinken en 23% gaf aan juist minder te zijn gaan drinken. Landen met een hoger gemiddeld bruto nationaal product per hoofd van de bevolking rapporteerden vaker een toename in het alcoholgebruik dan een afname vergeleken met andere landen. Het hebben van kinderen, inkomensverlies en thuiswerken waren risicofactoren voor toegenomen alcoholconsumptie. De onderzoekers concluderen dat factoren die geassocieerd zijn met toegenomen alcoholconsumptie moeten worden meegenomen in preventie- en zorgactiviteiten, ook in toekomstige crisissen.

Acuff, S. F., Strickland, J. C., Tucker, J. A., & Murphy, J. G. (2021). Changes in alcohol use during COVID-19 and associations with contextual and individual difference variables: A systematic review and meta-analysis. Psychology of addictive behaviors : journal of the Society of Psychologists in Addictive Behaviors, 10.1037/adb0000796. Advance online publication. https://doi.org/10.1037/adb0000796


Meer lezen over dit onderwerp