Nieuwsbericht

Systematische review en meta-analyse: sporten als interventie voor het verminderen van alcoholgebruik bij volwassenen met een stoornis in het alcoholgebruik

10 augustus 2021

Onderzoekers van verschillende wetenschappelijke instellingen uit de Verenigde Staten (VS) hebben een systematische review en meta-analyse uitgevoerd naar het effect van sporten als interventie (90 tot 150 minuten sport per week) voor het verminderen van alcoholgebruik bij volwassenen (18+) met een stoornis in het alcoholgebruik. In totaal zijn 7 gerandomiseerde onderzoeken met controlegroep met samen 492 deelnemers geïncludeerd. Uit dit onderzoek blijkt dat de deelnemers die sporten als interventie kregen minder alcohol dronken (in totaal volume) vergeleken met de deelnemers die de standaardbehandeling kregen. Ook was de fysieke fitheid van de deelnemers in de interventiegroep verbeterd. De onderzoekers concluderen dat sportinterventies alcoholconsumptie kunnen verminderen bij volwassenen met een stoornis in het alcoholgebruik.

Lardier, D. T., Coakley, K. E., Holladay, K. R., Amorim, F. T., & Zuhl, M. N. (2021). Exercise as a Useful Intervention to Reduce Alcohol Consumption and Improve Physical Fitness in Individuals With Alcohol Use Disorder: A Systematic Review and Meta-Analysis. Frontiers in psychology, 12, 675285. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.675285


Meer lezen over dit onderwerp