Nieuwsbericht

Systematische review en meta-analyse: Slaap-waak ritme wordt verstoord door alcoholgebruik

30 december 2019

Franse wetenschappers uit Parijs en Lyon hebben een systematisch review en meta-analyse uitgevoerd naar het effect van alcoholgebruik op het slaap-waak ritme. Specifiek werd er gekeken naar het effect van 1) acuut alcoholgebruik; 2) stoornis in het gebruik van alcohol; 3) alcoholgerelateerde ontwenningsverschijnselen en 4) geheelonthouding op bepaalde kenmerken van het slaap-waak ritme, zoals melatoninegehalte, lichaamstemperatuur, cortisolgehalte en actigrafia. In totaal werden 66 studies geïncludeerd (15 met melatoninegehalte als uitkomstmaat, 3 met lichaamstemperatuur, 47 met cortisolgehalte en 1 met actigrafia). Uit de resultaten bleek dat er sprake was van een dosis-respons relatie tussen alcoholgebruik en het slaap-waak ritme. Gematigd (acuut) (>0.5g/kg en <0.8g/kg) en zwaar (acuut) alcoholgebruik (>0.8 g/kg) waren geassocieerd met hogere cortisol- en lagere melatoninegehaltes. Bij een stoornis in het gebruik van alcohol is plasmacortisol wel verhoogd maar lijkt dit niet te veranderen met het slaap-waak ritme, mogelijk door gewenning aan alcohol. In de fase met ontwenningsverschijnselen zijn de melatonine- en cortisolgehaltes en de dagelijks variaties daarin abnormaal. Na ongeveer een maand van geheelonthouding normaliseren de melatonine- en cortisolgehaltes zich weer. De onderzoekers concluderen dat interventies in het slaap-waak ritme mogelijk een rol kunnen spelen in het voorkomen en behandelen van stoornissen in het gebruik van alcohol.

Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry


Meer lezen over dit onderwerp