Nieuwsbericht

Systematische review en meta-analyse: prevalentie en factoren voor een stoornis in het alcoholgebruik bij patiënten met tuberculose

13 januari 2021

Wetenschappers van Wollo University uit Ethiopië hebben onderzoek gedaan naar de prevalentie en geassocieerde factoren van een stoornis in het alcoholgebruik bij volwassen patiënten met tuberculose (TBC). In totaal zijn 28 onderzoeken, waarvan 16 cross-sectioneel, 9 cohort, 2 gerandomiseerde onderzoeken met controlegroep en 1 case-control onderzoek, met samen 30.854 deelnemers geïncludeerd. Uit dit onderzoek blijkt dat de gemiddelde prevalentie van een stoornis in het alcoholgebruik bij patiënten met TBC 30% was. De prevalentie was iets hoger in Azië en Europa (37%) dan in de Verenigde Staten en Afrika (24%). Daarnaast was de prevalentie hoger in onderzoeken die geen screeningsinstrument rapporteerden voor het meten van een stoornis in het alcoholgebruik dan in onderzoeken die gebruik maakten van de AUDIT als screeningsinstrument. De factoren die geassocieerd waren met een stoornis in het alcoholgebruik zijn: mannelijk geslacht, ongetrouwd, werkloos, laag opleidingsniveau en inkomen, stigma en het niet nemen van medicatie. De onderzoekers concluderen dat vroege screening op een stoornis in het alcoholgebruik nodig is bij vroeg signaleren en behandelen van patiënten met tuberculose.

Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy


Meer lezen over dit onderwerp