Nieuwsbericht

Systematische review en meta-analyse: lange-termijn effecten van alcoholconsumptie op cognitief functioneren

24 februari 2020

Wetenschappers van de Monash University uit Australië hebben onderzoek gedaan naar de lange-termijn effecten van alcoholgebruik op de cognitieve functies (bijv. geheugen, concentratie en taalvermogen). In totaal zijn er 27 cohortstudies, gepubliceerd tussen 2007 en 2018, geïncludeerd. Hiervan keken 16 onderzoeken naar het effect van verschillende niveaus van alcoholconsumptie, van deze 16 onderzoeken rapporteerden er 10 genoeg data om naar de dosis-respons relatie te kijken. De overige 6 werden apart samengevat. Uit deze review blijkt dat vrouwen met een gematigde alcoholconsumptie (14,4 gram per dag) iets beter scoren in cognitief functioneren dan geheelonthouders. Voor mannen was het verschil te klein om klinisch relevant te zijn. De onderzoekers concluderen dat door methodologische tekortkomingen (bijv. het ontwerp van de onderzoeken, en de rapportage van resultaten) de onderzoeksresultaten met voorzichtigheid geïnterpreteerd dienen te worden. Daarnaast suggereren de onderzoekers dat toekomstige systematische reviews en meta-analyses gebruik zouden moeten maken van data op het niveau van de individuele patiënt om de huidige tekortkomingen te dekken.

Systematic Reviews


Meer lezen over dit onderwerp