Nieuwsbericht

Systematische review en meta-analyse: gecombineerd effect van alcohol en body mass index (BMI) op het risico op chronische leverziekte

9 december 2020

Wetenschappers van de University of Southampton hebben een systematische review en meta-analyse uitgevoerd naar het gecombineerde effect van alcohol en body mass index (BMI) op het risico op chronische leverziekte bij volwassenen zonder al bestaande leverziekte. In totaal zijn 9 prospectieve cohortonderzoeken geïncludeerd. Uit dit onderzoek blijkt dat het risico op chronische leverziekte bij volwassenen met overgewicht (BMI: 25-29,9) die boven de maximaal aanbevolen hoeveelheid alcohol per dag drinken 3 keer zo hoog is vergeleken met mensen met een gezond gewicht (BMI: 18,5-24,9) die onder de maximaal aanbevolen hoeveelheid alcohol per dag blijven. Bij volwassenen met obesitas (BMI: ≥ 30) die boven de maximaal aanbevolen hoeveelheid alcohol per dag drinken is het risico 5 keer zo hoog. De onderzoekers concluderen dat het drinken van alcohol boven de maximaal aanbevolen hoeveelheid per dag in combinatie met overgewicht of obesitas geassocieerd is met een verhoogd risico op chronische leverziekte bij volwassenen en dat zorgprofessionals dit moeten meenemen in adviezen richting patiënten. 

Liver International


Meer lezen over dit onderwerp