Nieuwsbericht

Systematische review en meta-analyse: effecten van matig alcoholgebruik op niet-alcoholische leververvetting

22 september 2021

Onderzoekers van Mahidol University en Srinakharinwirot University uit Thailand hebben een systematische review en meta-analyse uitgevoerd naar de effecten van matig alcoholgebruik (definitie varieerde per onderzoek) op niet-alcoholische leververvetting bij volwassenen. In totaal zijn 10 cross-sectionele onderzoeken en 4 cohortonderzoeken met samen 14.435 deelnemers geïncludeerd. Uit dit onderzoek blijkt dat deelnemers die matig alcohol drinken een lager risico hadden op steatohepatitis (niet-alcoholische leververvetting) en geavanceerde leverfibrose. Patiënten met niet-alcoholische leververvetting die matig alcohol drinken hadden een lager risico vergeleken met patiënten die nooit alcohol dronken. De onderzoekers concluderen dat medisch advies rondom het wel of niet drinken van alcohol voorzichtig moet worden behandeld vanwege de negatieve gezondheidsconsequenties van alcoholgebruik op andere terreinen.

Wongtrakul, W., Niltwat, S., & Charatcharoenwitthaya, P. (2021). The Effects of Modest Alcohol Consumption on Non-alcoholic Fatty Liver Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis. Frontiers in medicine, 8, 744713. https://doi.org/10.3389/fmed.2021.744713


Meer lezen over dit onderwerp