Nieuwsbericht

Systematische review en meta-analyse: economische kosten voor de maatschappij door alcoholgebruik

19 mei 2021

Onderzoekers van verschillende wetenschappelijke instellingen uit Duitsland en Canada hebben een systematische review en meta-analyse uitgevoerd naar de economische kosten voor de maatschappij door alcoholgebruik. In totaal zijn 29 onderzoeken (gepubliceerd na 2000) uit met name Noord-Amerika en West-Europa geïncludeerd in het onderzoek. Uit dit onderzoek blijkt dat de gemiddelde economische kosten voor de maatschappij door alcoholgebruik 817,6 2019-internationale dollar (een hypothetische munt bedoeld om koopkracht en Bruto Nationaal Product (BNP) van landen te kunnen vergelijken in een gegeven jaar) per volwassene is of gemiddeld 1,5% van het BNP. Na verrekening met missende kosten komt het totaal op 1306 2019-internationale dollar per volwassene en gemiddeld 2,6% van het BNP. Het gaat dan om directe kosten (zoals kosten gemaakt door alcoholgerelateerde ziekten, 38,8%) en indirecte kosten (zoals productiviteitsverlies, 61,2%). De onderzoekers concluderen dat alcoholgebruik een substantiële economische kost is voor de maatschappij in veel landen.

Manthey, J., Hassan, S. A., Carr, S., Kilian, C., Kuitunen-Paul, S., & Rehm, J. (2021). What are the Economic Costs to Society Attributable to Alcohol Use? A Systematic Review and Modelling Study. PharmacoEconomics, 10.1007/s40273-021-01031-8. Advance online publication. https://doi.org/10.1007/s40273-021-01031-8


Meer lezen over dit onderwerp