Nieuwsbericht

Systematische review en meta-analyse: dosis-responsrelatie tussen socio-economische status en het alcoholgerelateerde sterfterisico

10 november 2021

Onderzoekers van verschillende wetenschappelijke instellingen uit Canada hebben een systematische review en meta-analyse uitgevoerd naar de dosis-responsrelatie tussen socio-economische status (SES) en het alcoholgerelateerde sterfterisico bij volwassenen. In totaal zijn 25 onderzoeken met samen 241 miljoen vrouwen (waaronder 75.200 alcoholgerelateerde sterfgevallen) doden en 230 miljoen mannen (waaronder 308.400 alcoholgerelateerde sterfgevallen) geïncludeerd. Uit dit onderzoek blijkt dat er een dosisresponsrelatie is tussen SES en sterfte door alcoholgebruik. Met name SES gebaseerd op opleiding blijkt van belang. Vergeleken met de groep met de hoogst behaalde opleiding, heeft de groep met de laagst behaalde opleiding (of geen opleiding) een zes (mannen)/vier (vrouwen) keer zo hoog risico om te sterven aan een alcoholgerelateerde oorzaak. Hoe lager de SES, hoe hoger het risico op alcoholgerelateerde sterfte. De onderzoekers concluderen dat mensen met een lage SES een verhoogd risico hebben op alcoholgerelateerde sterfte en dat dit beleidsmakers kan helpen bij het stellen van beleidsprioriteiten.

Probst, C., Lange, S., Kilian, C., Saul, C., & Rehm, J. (2021). The dose-response relationship between socioeconomic deprivation and alcohol-attributable mortality risk-a systematic review and meta-analysis. BMC medicine, 19(1), 268. https://doi.org/10.1186/s12916-021-02132-z


Meer lezen over dit onderwerp