Nieuwsbericht

Systematische review en meta-analyse: de relatie tussen de houding van ouders ten opzichte van alcoholgebruik door hun kinderen en het zelfgerapporteerde alcoholgebruik door kinderen

19 juni 2019

Wetenschappers uit het Verenigd Koninkrijk en Estland hebben een systematische review en meta-analyse uitgevoerd naar de relatie tussen de houding van ouders ten opzichte van alcoholgebruik door hun kinderen en het zelf gerapporteerde alcoholgebruik door kinderen (16.477 kinderen <18 jaar en 15.229 ouders). In de studie werden 29 cross-sectionele en longitudinale studies geïncludeerd met zelfrapportage data. Er werd onderscheid gemaakt tussen de houding gerapporteerd door ouders (HO) en de door kinderen waargenomen houding (WH). De onderzoekers vonden dat een minder restrictieve HO gerelateerd was aan een grotere kans dat kinderen begonnen met drinken, vaker dronken en vaker dronken waren. Een minder restrictieve WH was gerelateerd aan een grotere frequentie van alcoholgebruik. De WH was niet gerelateerd aan het beginnen met alcoholgebruik. HO en WH waren zwak positief met elkaar gecorreleerd. De onderzoekers concluderen de rol van ouders in het voorkomen van alcoholgebruik door kinderen van groot belang is.

Addiction


Meer lezen over dit onderwerp