Nieuwsbericht

Systematische review en meta-analyse: de relatie tussen alcoholgebruik en het risico op blaaskanker

19 juni 2019

Een systematische review en meta-analyse onderzocht de relatie tussen alcoholgebruik en het risico op blaaskanker en keek hierbij ook naar het effect van verschillende soorten drank (bier, wijn, sterke drank) op deze relatie. Er weren 16 studies geïncludeerd (observationeel of case-control) met populaties uit verschillende landen wereldwijd. Een standaardglas alcohol bevatte in deze studie 10g alcohol, dit is gelijk aan een standaardglas in Nederland. Matig alcoholgebruik werd gedefinieerd als ≤3 glazen per dag; zwaar alcoholgebruik als ≥3 glazen per dag. Deze groepen werden vergeleken met geheelonthouders. De onderzoekers vonden geen verhoogd risico op blaaskanker bij matig of zwaar alcoholgebruik in de populatie als geheel. Echter, in de Japanse populatie bleek de kans op blaaskanker toe te nemen bij zwaar alcoholgebruik. Bij zwaar gebruik van sterke drank nam het risico op blaaskanker toe bij mannen. De onderzoekers concluderen op basis van de gegevens uit de gebruikte studies, die zij van goede kwaliteit achten, dat matig en zwaar alcoholgebruik de kans op blaaskanker niet doet toenemen. Zwaar alcoholgebruik zou de kans op blaaskanker kunnen doen toenemen bij mannen en bepaalde populaties.

World Journal of Urology


Meer lezen over dit onderwerp