Nieuwsbericht

Systematische review en meta-analyse: de relatie tussen alcoholconsumptie en ziekteverzuim

24 februari 2021

Onderzoekers van verschillende wetenschappelijke instellingen uit Australië en Zweden hebben een systematische review en meta-analyse uitgevoerd naar de relatie tussen alcoholconsumptie en ziekteverzuim bij volwassen werknemers. In totaal zijn 12 cohortonderzoeken en 9 cross-sectionele onderzoeken geïncludeerd. Uit dit onderzoek blijkt dat zwaar drinken (zie begrippenlijst), riskant drinken (gedefinieerd als 20-40g alcohol per dag) en hoog-risico drinken (gedefinieerd als >40g alcohol per dag) de kans op ziekteverzuim vergroot vergeleken met licht tot matig drinken. Niet-drinkers hadden ook een verhoogd risico op ziekteverzuim. De onderzoekers concluderen dat riskant, hoog-risico en zwaar alcoholgebruik het risico op ziekteverzuim bij werknemers vergroten en dat de implementatie van populatie-brede interventies nodig is om het productiviteitsverlies als gevolg hiervan tegen te gaan.

Alcohol and Alcoholism


Meer lezen over dit onderwerp