Nieuwsbericht

Systematische review en meta-analyse: bewegen als behandeling voor personen met een stoornis in het alcoholgebruik

31 maart 2020

Wetenschappers van de University of Pamukkale in Turkije hebben onderzoek gedaan naar het effect van bewegen in het behandelen van een stoornis in het alcoholgebruik. De gemeten uitkomstmaten zijn fysieke activiteit (hartslag, maximale zuurstofopnemingsvermogen, Body Mass Index), mate van depressie, angst, zelf-effectiviteit, kwaliteit van leven en het alcoholgebruik (standaard eenheden per dag en per week). In totaal zijn 6 gerandomiseerde onderzoeken met controle groep en 4 niet-gerandomiseerd onderzoeken geïncludeerd (zoekperiode 2000-2018) met 579 deelnemers met een stoornis in het alcoholgebruik. Uit deze review blijkt dat bewegen zowel de lichamelijke gesteldheid als de kwaliteit van leven verbeterde bij personen met een stoornis in het alcoholgebruik. Daarentegen had bewegen geen effect op de mate van depressie, angst, zelf-effectiviteit en het alcoholgebruik. De onderzoekers concluderen dat bewegen een aanvullende behandeling kan zijn voor personen met een stoornis in het alcoholgebruik.

American Journal of Health Promotion