Nieuwsbericht

Systematische review en meta-analyse: associaties tussen alleen drinken en verhoogde alcoholconsumptie, alcoholproblemen en alcoholmotieven in adolescenten en jongvolwassenen.

24 maart 2020

Onderzoekers van Carnegie Mellon University uit de Verenigde Staten (VS) hebben onderzoek gedaan naar de associaties tussen alleen drinken en verhoogde alcoholconsumptie, alcoholproblemen en alcoholgebruik als coping-mechanisme. In totaal zijn 58 onderzoeken geïncludeerd in de review en 28 onderzoeken (21 unieke populaties) met 28.372 deelnemers geïncludeerd in de meta-analyse (47 cross-sectionele onderzoeken en 11 longitudinale cohort onderzoeken, leeftijd 12-30 jaar). Uit de review en meta-analyse blijkt dat er een associatie is tussen alleen drinken en; verhoogde alcoholconsumptie, alcoholproblemen, ervaren van negatieve gevoelens, sociale ongemakkelijkheid, negatieve terugkoppeling (drinken om om te gaan met negatieve gevoelens) en positieve terugkoppeling (drinken om positieve gevoelens te versterken). De onderzoekers concluderen dat er meer onderzoek nodig is om het mechanisme achter alleen drinken te begrijpen en om uit te zoeken wie er het meest risico lopen op het ontwikkelen van problematisch alcoholgebruik in de volwassenheid.

Addiction


Meer lezen over dit onderwerp